Agenda vliegersvergadering 2017

Vliegers vergadering 14 januari te Harderwijk.

 

  1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen van vorige vergadering (staan op de site)

4. Jaarverslagen van schaal en para zullen door Nelly en Bert worden toegelicht.

5. Financiële verslagen van schaal en para zullen ook worden toegelicht.

6. Bert zal relevante punten van de najaarsvergadering Commissie Sport toelichten

7. Theo Vaasen zal toelichting geven over de plannen van de para’s in 2017.

8. Verkiezing nieuw bestuurslid

  1. Na het overlijden van Gerard Rutten is er een gat gevallen in de subcommissie. Evert Tjepkema is bereid gevonden om dit gat op te vullen en mede de kar te gaan trekken. Evert heeft na het wegvallen van Gerard al wat taken vervuld
  2. Tegenkandidaten kunnen zich tot vóór de aanvang van de vergadering bij de voorzitter melden

9. Prijsuitreiking zal door Voorzitter Commissie Sport worden gedaan, d.w.z. alleen 1e plaats. Andere klasseringen zullen tijdens vliegers vergadering schaal worden gedaan.

10. Data en locaties  voor wedstrijden in 2017 zullen worden bekendgemaakt.

11. Terugblik op wedstrijden 2016

12. Internationale wedstrijden (toekomst)

13. Website. Er wordt (te) weinig op gekeken. Evert zal dit van Bert overnemen en tevens via Facebook één en ander over onze wedstrijden communiceren

14. Rondvraag

15. Sluiting