Nederlandse wedstrijdklassen

Sportschaal:

De sportschaalklasse is een opstapklasse voor hen die geïnteresseerd zijn in het wedstrijd schaalvliegen. De vliegtuigen moeten op een bestaand vliegtuig lijken, maar worden niet beoordeeld op het uiterlijk dan wel de bouwkwaliteit. Een ARF vliegtuig kan hier dus ook aan meedoen. Het gaat om het vliegen van de figuren in de uitvoering zoals beschreven in het reglement (zie bovenstaande link). Het gewicht mag max. 20 kg inclusief brandstof, maar exclusief accu’s.

F4C:

De F4C is een internationale wedstrijdklasse, waarvan de wedstrijden uit twee onderdelen bestaan. Eerst wordt het model beoordeeld aan de hand van de door de bouwer aangeleverde documentatie. Het model moet zo goed mogelijk met het gekozen voorbeeld overeenkomen. De kwaliteit van het bouwen, de schaalzuiverheid, de details, het kleurenschema  en de belettering zijn hier belangrijke beoordelingspunten. Daarna worden er (indien mogelijk) drie ronden gevlogen met een aantal verplichte- en een aantal keuzefiguren. De gekozen figuren  moeten overeenkomen met wat het echte vliegtuig ook kan. Het model mag (droog of exclusief accu’s) maximaal 15 kg wegen.

F4G:

De F4G klasse is sinds 2012 opgenomen in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Voor deze klasse geldt dezelfde beschrijving als de F4C. Het verschil is dat het gewicht van het model nu maximaal 25 kg (inclusief brandstof!) mag wegen.

F4H:

De F4H klasse is sinds 2013 opgenomen in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Het gaat hier om standoff scale modellen, die vanaf 5 meter worden beoordeeld. Alle schaalvliegtuigen zijn toegestaan, m.u.v. die modellen die in de F4C een 1e, 2e of 3e plaats nationaal of internationaal hebben gescoord. ARF modellen kunnen meedoen, maar zullen een laag cijfer scoren voor de bouwerskwaliteiten. Het vliegen scoort 2/3 van het totaal en het “bouwen” 1/3. De reglementen zijn nog in ontwikkeling. Het vlieggewicht mag maximaal 20 kilogram zijn, terwijl motor(en) maximaal 100 cc inhoud mogen hebben.

Meer informatie: modelvliegsport.nl – SECTIE 06 – SCHAAL