Notulen vliegers vergadering 2017

Jaarverslag vliegers vergadering subcommissie schaal en para’s 14 januari 2017 Harderwijk.

Aanwezigen: Bert van Eijk (voorzitter), Evert Tjepkema (notulist), Bert Hazenborg, Henri Kaper, Kim Vlasblom, Kees van Essen, Gerrit Draaijer, Paul van de Brug en Hans de Vries (Voorzitter vliegclub Noord Oost Veluwe).

Afwezig: Namens de Paragroep Nelly Mutsaarts, Geert Wouters, Theo Vaesen, Jan Swanen en Pieter Visser.

Opening 
De voorzitter opent om 10.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen
Door het slechte weer zijn helaas o.a. de mensen van de Paraclub niet aanwezig.
Agenda werd door de aanwezigen goedgekeurd.

Verkiezingen

Na het overlijden van Gerard is er een gat gevallen in de subcommissie schaal.
Evert Tjepkema is bereid gevonden om dit gat op te vullen en mede aan de kar te gaan trekken.
Hij heeft na het wegvallen van Gerard al enkele taken vervuld.
Tegenkandidaten konden zich tot vóór de aanvang van de vergadering bij de voorzitter melden, hier is geen gebruik van gemaakt.
Evert werd door de aanwezige met algemene stemmen gekozen.

Notulen Vliegers vergadering 16 januari 2016
De notulen van de vliegers vergadering Schaal en Para’s worden door de aanwezigen met algemene stemmen goedgekeurd.

Jaarverslagen schaal en para’s
Het jaarverslag van de para’s wordt door Bert van Eijk door middel van een mooie fotoreportage uiteengezet. Waarna het verslag wordt goedgekeurd.
Nelly bedankt voor het maken van je fotoreportage.
Het jaarverslag van schaal wordt door Bert van Eijk voorgelezen. Er ontstaat een korte discussie waar de notulen en wedstrijdverslagen te vinden zijn. Deze komen op de site maar ook op Facebook te staan. Hierna word het jaarverslag goedgekeurd.

Financiële verslagen
Bert behandelt het huishoudboekje van de subcommissie schaal 2016.
Er zijn wat vragen over de verdeelsleutel tussen de para’s en de schaalvliegers.
Bert legt uit dat dit afhankelijk is van het aantal vliegers.
Hierna wordt met algemene stemmen het financiële jaarverslag goedgekeurd.

WK F4C Roemenië
Kees van Essen was namens Nederland aanwezig als jurylid.
Als allround en zeer ervaren geeft Kees aan de hand van een paar foto’s een terugblik.
De aanwezigen bedanken Kees voor zijn toelichting.
Komende WK F4C zal worden gevlogen in 2018 Zwitserland op vliegbasis Meiringen.
Vliegers die mee willen vliegen tijdens een WK, moeten een FAI licentie aanvragen.
Dit kan worden gedaan via de KNVvL bij Peter Keim.

Terugblik 2016

1 mei Hulten (NK en Benelux cup) 8 Deelnemers (3 Belgen)

Onder goede weersomstandigheden kon de wedstrijd worden gevlogen. Helaas waren er maar 3 Belgen aanwezig. Dit had wel tot gevolg dat we 3 ronden konden vliegen, alhoewel dit laatste niet voor alle deelnemers gold. Gerard kon vanwege zijn ziekte niet meer aanwezig zijn. Fijn dat we Thea even konden ontmoeten en zij kon de situatierond Gerard weer even van haar afpraten.
Uitslag NK:
1 Kim Vlasblom
2 Bert van Eijk
3 Bert Hazeborg

Uitslag Benelux cup
1 Wim Reijnders
2 Eric Smeets
3 Bert van Eijk

19 juni Leeuwarden 7 deelnemers.
Op een redelijke vliegdag voor Friese begrippen, konden we op de basis een mooie wedstrijd vliegen. De voorgenomen planning was om de beginnende wedstrijdvliegers een korte voorlichting te geven. Helaas waren een aantal van hen niet op komen dagen omdat het Vaderdag was. Leuk voor de vaders dat die weer eens in het zonnetje werden gezet, maar voor het deelnemersaantal toch een beetje teleurstellend. Waar mogelijk houden we rekening met dit soort bijzondere dagen, maar het is niet te voorkomen dat we hier in de planning nog eens tegen aan lopen.
Uitslag NK:
1 Hans Hochgemuth
2 Bert van Eijk
3 Bert Hazeborg

4 september Genk (NK en Benelux cup)
Wedstrijd werd in verband met het slechte weersomstandigheden afgelast. Een 90° stevige crosswind was met name het probleem.

2 oktober Deelen
Een beetje ongelukkige wedstrijd door de gekozen vlieglocatie waardoor we te maken hadden met ongeveer 90° crosswind over de aanwezige bomen. Voor veel schaalvliegtuigen een haast onmogelijke opgave.
Uitslag NK:
1 Bert van Eijk
2 Bert Hazeborg
3 Kim Vlasblom

Vooruitblik wedstrijden 2017
Kennismaking dag schaalvliegen 23 April Oisterwijk
7 mei wedstrijd Tilburg vliegclub BLC.                                                  Uitwijkdatum 21 mei.
11 juni wedstrijd Leeuwarden vliegclub Aeria.                                     Uitwijkdatum 25 juni.
27 augustus wedstrijd Genk vliegclub Genk. Tevens Benelux Cup  Uitwijkdatum 1 oktober.
24 september wedstrijd Deelen vliegclub De Brik.                              Uitwijkdatum 8 oktober.

Door clubregels van vliegclub Genk (België) is het voor jets zwaarder als 13.5 kg. het niet mogelijk om hier te vliegen.
De wedstrijden en de route hier naar toe worden door Henri Kaper op de site gezet.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt gedaan door Evert.
Er is voor de nummers 1, 2 en 3 een beker.
Maar omdat vliegers afhankelijk zijn van de juryleden was er dit keer voor de juryleden een mooi aandenken.
Nummer 1 Bert van Eijk
Nummer 2 Kim Vlasblom
Nummer 3 Bert Hazeborg

Terugblik
Het aantal vliegers staat al jaren op een laag pitje.
Er zijn in het verleden ideeën opgeworpen, maar die hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Tegenwoordig kan men al bijna niet zonder social media, daarom wordt dit jaar een begin gemaakt om dit medium te betrekken. Voor 2017 hebben 3 tot 4 nieuwe serieuze vliegers gemeld om mee te vliegen. Oké, het is niet veel, maar het begin is gemaakt.

Rondvraag
Bert Hazeborg vraagt waar de reglementen schaalvliegen te vinden zijn. Deze komen op de site en op Facebook te staan. Door de heldere uitleg van Bert waren door de aanwezigen geen verdere vragen.

Sluiting
Omstreeks 12.10 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan ieders inbreng.
14-01-2017 Notulist Evert Tjepkema.